Belbin & Kernkwadranten

Leer jezelf kennen, reflecteer en verbeter je werkrelaties.

Het Belbin Teamrolmodel gaat over het begrijpen van de negen geïdentificeerde “rollen” die mensen van nature aannemen wanneer ze samenwerken in een team. Denk aan rollen zoals de leider, de doener, de denker, etc. De gedachte is dat als een team een goede mix van deze rollen heeft, het beter kan functioneren. Belbin helpt mensen om te begrijpen welke rol het beste bij hen past en hoe ze samen met anderen kunnen werken voor een succesvol team. Het draait allemaal om het ontdekken van sterke punten en hoe die het beste kunnen worden benut binnen een groep.

Hier zijn de negen Belbin-teamrollen:

1. Plant
Creatief, innovatief, geneigd tot vernieuwende ideeën.

2. Specialist
Toegewijde, soms wat eenzelvige vakman die bijzondere en of zeldzame kennis en vaardigheden inbrengt.

3. Vormer
Dynamisch, gedreven en uitdagend. Zet druk op het team en ruimt weerstanden uit de weg.

4. Brononderzoeker
Extravert, enthousiast en vaardig in de communicatie.Verkent mogelijkheden en legt contacten.

5. Voorzitter
Brengt mensen bijeen en coördineert de inspanningen van het team. Op zoek naar het gezamenlijke besluit.

6. Monitor
Verstandig, doordacht en rationeel. Bewaart het overzicht en weegt alle mogelijkheden af.

7. Bedrijfsman
Taakgericht, nuchter en ordelijk. Zet plannen en ideeën om in praktische taken en bezigheden.

8. Groepswerker
Opmerkzaam, behulpzaam en diplomatiek.Luistert en ondersteunt. De sfeermaker.

9. Zorgdrager
Nauwgezet en precies. Zorgzaam en waakzaam t.a.v. wat mis kan gaan. Zet de puntjes op de i

Het Belbin Teamrolmodel wordt vaak gebruikt in teambuilding en managementtraining om teamleden te helpen begrijpen welke rol(len) het beste bij hen passen en hoe ze effectief kunnen samenwerken met anderen. Het doel is om mensen te helpen hun potentieel te maximaliseren door gebruik te maken van de unieke sterke punten van elk persoon.


Kernkwadranten richt zich op het identificeren van kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in individuen. Het model gaat ervan uit dat achter elke kwaliteit een valkuil schuilt, achter elke valkuil een uitdaging, en tegenover elke uitdaging een allergie.

Hier zijn de belangrijkste elementen van een kernkwadrant:

Kernkwaliteit
Dit is een positieve eigenschap of kwaliteit die iemand kenmerkt. Het is wat anderen in die persoon waarderen.

Valkuil
De valkuil is het negatieve gedrag dat kan ontstaan wanneer iemand zijn kernkwaliteit overdrijft of verkeerd toepast.

Uitdaging
Dit is het positieve gedrag dat iemand kan vertonen om de valkuil tegen te gaan. Het is een gezonde tegenhanger van de valkuil.

Allergie
De allergie is het gedrag bij anderen dat een sterke negatieve reactie kan oproepen bij de persoon. Dit gedrag is vaak gerelateerd aan de uitdaging.

Het idee achter kernkwadranten is om zelfinzicht te vergroten. Door bewust te zijn van je eigen kernkwaliteiten en bijbehorende valkuilen, kun je proactief werken aan het vermijden van negatieve gedragspatronen. Tegelijkertijd kun je de uitdagingen inzetten om jezelf verder te ontwikkelen. Het model wordt vaak gebruikt in coaching, persoonlijke ontwikkeling, en teambuilding om effectieve communicatie en samenwerking te bevorderen.
Naast zelfinzicht zijn kernkwadranten ook een goede manier om disfunctionele werkrelaties uit te leggen én op te lossen. Het gebeurt regelmatig dat twee collega’s niet goed samenwerken, omdat zij in elkaars allergie zitten (zeer creatief vs. heel praktijk gericht of empathisch vs. afstandelijk), kernkwadranten geven dit weer, waardoor de angel uit deze situatie gehaald kan worden. Indien goed toegepast kan dit tot juist zeer functionele samenwerkingen leiden.