Leidinggeven

Wat is leidinggeven

Leidinggeven is het sturen en begeleiden van mensen om samen een doel te bereiken. Het omvat het nemen van beslissingen, anderen inspireren en ervoor zorgen dat iedereen effectief bijdraagt aan het gewenste resultaat. In feite draait het allemaal om het leiden van een groep of individuen om succes te behalen. De rol van leidinggevende is dan ook met name faciliteren en sturen. Faciliteren is er zorg voor dragen dat het team alles heeft om te doen wat ze moeten doen. En sturen is het borgen dat het team weet waar jij als leidinggevende, de afdeling, de organisatie heen wilt. Uiteraard zijn er ook minder leuke momenten, hoe ga je daar mee om, hoe bereid je je daar op voor en welke communicatieve vaardigheden zet je in?

Onze aanpak

Voorafgaand aan deze training wordt geïnventariseerd waar de grootste behoefte ligt voor wat betreft leidinggeven. Daarnaast worden er inzichten gegeven over gesprekstechnieken, het effect van verschillende leidinggevende stijlen en welke stijl het beste bij de kandidaat past. Iedereen ontwikkelt zijn eigen stijl van leidinggeven, al dient het wel efficiënt en effectief te zijn, tijdens deze training krijgt de kandidaat de mogelijkheid om deze stijl zelf samen te stellen en te ervaren hoe verschillende stijlen overkomen, dit door middel van praktijk gerichte oefeningen.

Onze doelstelling

Heikens Human Capital geeft tijdens deze training de vaardigheden om op de juiste manier leiding te geven aan een team of afdeling. Hierdoor de vaardigheden ontwikkelen om op de juiste manier te communiceren, een balans te vinden tussen benaderbaar en overwicht, de teamleden in hun kracht te zetten en zo doelstellingen van het team, afdeling of organisatie te behalen.