Lean

Het systematisch kunnen verhogen van klantwaarde door het identificeren, implementeren en borgen van procesverbeteringen.

Lean Six Sigma is een krachtige methodologie die organisaties helpt om betere resultaten te behalen. Het combineert twee belangrijke ideeën: Lean, dat zich richt op het verminderen van verspilling en het optimaliseren van processen, en Six Sigma, dat gericht is op het verminderen van fouten en het verbeteren van de kwaliteit.

Met behulp van gestructureerde stappen, zoals Define, Measure, Analyze, Improve, en Control (DMAIC), en data-gedreven besluitvorming, streeft Lean Six Sigma naar continue verbetering van bedrijfsprocessen. Een rode draad is, het kijken naar verspillingen die het proces bijvoorbeeld vertragen of onnodig complex maken.

Het betrekt speciaal getrainde professionals, zoals Black Belts en Green Belts, die als facilitators fungeren om teams te begeleiden bij het identificeren en implementeren van verbeteringen. Het uiteindelijke doel is om klanttevredenheid te vergroten, kosten te verlagen en operationele efficiëntie te verbeteren, waardoor organisaties concurrerender worden op de markt.

Ondanks het feit dat Lean Six Sigma als voornaamste doel heeft om procesverbeteringen te identificeren, implementeren en borgen. Zorgt deze aanpak ook voor veelvuldig wegnemen van irritatie en frustratie bij werknemers. Met name doordat verspillingen (bijvoorbeeld tijd, geld, talent, e.d.) teruggedrongen worden.