Pedagogisch Leiderschap

Zorgen dat je als team benaderbaar en beschikbaar bent. Hierdoor saamhorigheid en veiligheid borgen.

Pedagogisch leiderschap verwijst naar een benadering van leiderschap die gericht is op het bevorderen van leren, ontwikkeling, en groei binnen een organisatie of gemeenschap. Het omvat het stellen van duidelijke doelen, het creëren van een ondersteunende omgeving, het stimuleren van samenwerking, het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van individuen, het verstrekken van constructieve feedback, en het aanpassen van benaderingen op basis van voortdurende reflectie en evaluatie.

Pedagogisch leiderschap in deze bredere richt zich op het realiseren van een veilige (werk)omgeving, waarin een focus is op ontwikkeling en prestaties. Hierdoor mensen in staat te stellen hun talenten te laten zien, solistisch of in teamverband.