Voorbereiden sollicitatiegesprek

Het belang van een goede voorbereiding is zeer groot. Het kan je net dat ene beetje meer geven in een gesprek.

Hoe goed heb je je thuis voorbereid?

Wat weet je van onze organisatie?
Je hoeft niet van de hoed en de rand te weten, vaak wordt in het intro al veel verteld over de organisatie. Maar het is altijd de moeite waard om even door de website te gaan. Je kunt bijvoorbeeld de missie en visie doorlezen, zodat je weet waar de organisatie voor staat. Wellicht zijn ze erg trots op hun milieuvriendelijke werkwijze, bestaan ze x jaar, gaat de organisatie binnenkort uitbreiden, et cetera.


Start van het gesprek:

Een groot deel van de beeldvorming over jou wordt in de eerste 10 á 15 minuten gemaakt. Jouw binnenkomst kan je feitelijk al in de ‘ja’-, ‘misschien’- of ‘nee’-categorie plaatsen. Wees je om die reden bewust van je houding bij binnenkomst. Geef alle aanwezigen een hand, kijk ze aan en stel je duidelijk voor. Het koetjes-en-kalfjesgedeelte in het begin van het gesprek mag je ook niet onderschatten. Het gesprek is op dat moment al begonnen, alleen worden er nog geen officiële vragen gesteld. In deze fase wordt bewust/onbewust naar de klik gezocht, waardoor de gunfactor mee gaat spelen. Er wordt op dat moment al een inschatting gemaakt over hoe jij zult passen binnen de organisatie, afdeling en samenwerking met de leidinggevende/collega’s.


Vragen die jij kunt stellen:

Het is van groot belang om vragen voor te bereiden, het toont interesse in de organisatie en laat zien dat je je hebt voorbereid. Schrijf je vragen op in een kladblok, of print ze uit, schrijf de antwoorden, in een paar steekwoorden, op als die gegeven worden tijdens het gesprek. Mocht het nu zo zijn dat je vragen al beantwoord zijn tijdens het gesprek, dan kan de interviewer/HR-manager in ieder geval zien dat je vragen had en heeft hij/zij jou de antwoorden zien opschrijven. Misschien heb je nogvragen op basis van de antwoorden, maar als je die niet hebt dan is dat in dit geval geen probleem. Als je geen vragen op papier hebt staan en alle vragen die je in je hoofd had al beantwoord zijn tijdens het gesprek, kan dat ongeïnteresseerd of slecht voorbereid overkomen. De interviewer/HR-manager kan dit namelijk niet zien. Het kan ook zijn dat je een vraag toch niet wilt stellen, dan kun je die gerust overslaan.

Voorbeelden die je kunt gebruiken:
1. Hoe is de vacature ontstaan? (Vraag vanuit jouw belangstelling: is de voorganger doorgegroeid binnen de organisatie? Naar een andere vestiging? Uitbreiding van het team?).
2. Hoe groot is het team?
3. Aan wie rapporteer ik?
4. Zijn er targets/doelstellingen voor de afdeling, of persoonlijk?
5. Indien van toepassing: Hoe is de onderlinge samenwerking met de verschillende vestigingen?
6. Indien van toepassing: Hoe is de samenwerking met de andere afdelingen?
7. Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?
8. Hoe is de introductie opgezet? Door wie word je getraind en hoe (klassikaal, 1-op-1, etcetera)?
9. Wat is de achtergrond (opleiding/werkervaring) van collega’s en/of je leidinggevende?
10. Wat maakt het zo leuk om voor dit bedrijf te werken?
11. Hoe verloopt de verdere procedure?