Ontslag

Werknemers kunnen over het algemeen vrij gemakkelijk ontslag nemen. Ontslag geven is voor een werkgever veel ingewikkelder. De werkgever moet zich hierbij aan heel wat regels houden. Het ontslagrecht in Nederland bestaat uit veel regels die de werknemer beschermen

Wat is ontslag?

Wordt een werknemer binnenkort ontslagen of overweeg je een werknemer te ontslaan? Is er een arbeidsconflict en kom je er samen niet uit? Of dreigt een werknemer langdurig uit te vallen wegens ziekte? Iedereen die werkt in loondienst heeft een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Zodra die wordt beëindigd, is er sprake van ontslag. Er zijn verschillende manieren om zo'n ontslag te realiseren. De manier waarop iemand ontslagen wordt is afhankelijk van de reden van het ontslag. In dit soort situaties is het belangrijk dat je weet wat je rechten en plichten zijn en daar naar weet te handelen. Wij kunnen je begeleiden en ondersteunen in dit complexe proces.

Wat is onze werkwijze?

Wij bieden de werkgever de mogelijkheid om het dienstverband op een goede manier af te sluiten. Het belang van de werkgever staat centraal in onze aanpak, alsmede de optimale begeleiding van de werknemer. Wij ontzorgen de werkgever, door de procedures, die met een ontslagzaak te maken hebben, in gang te zetten. Wij begeleiden de werkgever vanaf de start van het traject, tijdens de opbouw van het dossier, en indien gewenst het bijwonen of voeren van gesprekken met de werknemer, het opstellen van de vaststellingsovereenkomst (als de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan), tot het einde van het traject waarbij de ontslagvergunning wordt toegekend. Indien gewenst onderhouden wij, namens de werkgever, contacten met instanties als het UWV, advocaten of de kantonrechter.

Wat is ontslagrecht en wat zijn ontslaggronden?

Ontslagrecht is het geheel van regels en rechtspraak waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld.

Er zijn verschillende ontslaggronden, namelijk:

Specifieke uitleg over deze ontslaggronden kunt u vinden op onze website onder de categorie Begrippen

Vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever en de werknemer overeenstemming bereiken over de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden daarvan, is er sprake van ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’. Deze manier van beëindigen van het dienstverband is expliciet in de wet geregeld.  De werkgever hoeft dan geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die hierover gemaakt worden, worden opgesteld in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht. De werkgever en de werknemer moeten de overeenkomst allebei ondertekenen. Hierna heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd om eventueel af te zien van de overeenkomst. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan de werkgever laten weten. Wij kunnen daarbij ook helpen bij het opstellen van deze vaststellingsovereenkomst.

Afhankelijk van de behoefte hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol.