adviseren organisatie

Het adviseren van organisatie, management of personeel op onderwerpen als; ziekteverzuim, ontslag, complexe organisatie- of personeelszaken, carrière stappen et cetera.

Wat is adviseren organisatie,
management en personeel?

Zelfbewustzijn, respect, groei en open communicatie bepalen voor een groot deel het functioneren van de mensen in uw organisatie. Samenwerking, een efficiënte organisatie en een stimulerende omgeving doen normaal gesproken de rest. Via een directe en persoonlijke aanpak richt Heikens Human Capital zich op het optimaliseren van deze factoren. Wij zijn een breed gespecialiseerd bureau op het gebied van HR, zijn hier dagelijks mee bezig en zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.

Iedere organisatie heeft weleens problemen met bijvoorbeeld het vervullen van vacatures, ziekteverzuim of andere complexe organisatie- en personeelszaken. Heikens Human Capital kan uw partner zijn in deze vraagstukken. Wij kunnen met u sparren over veranderingen die u wilt (of misschien zelfs moet) doorvoeren. Wij gebruiken hiervoor onze jarenlange kennis en ervaring uit diverse branches, om er zo zorg voor te dragen dat u het juiste besluit neemt.

Wat is onze werkwijze?

Er wordt samen met u gekeken naar de situatie en het specifieke probleem of vraagstuk. Heikens Human Capital adviseert u bijvoorbeeld over vraagstukken op personeelsgebied zoals rechtspositie, werving en selectie, personeelsplanning, verzuim, competentiemanagement en opleidingen. Hierdoor kunnen u en uw organisatie proactief en flexibel reageren op veranderingen binnen uw organisatie of in uw omgeving. Heikens Human Capital kan u professioneel adviseren en begeleiden bij deze veranderprocessen.

Service op maat

Afhankelijk van uw behoefte, als opdrachtgever, hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol. U bepaalt in hoeverre u onze dienstverlening wilt gebruiken en wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening daar naadloos op aansluit. Wij voeren onder andere gesprekken, leggen verslag, dichten effectief hiaten in dossiers, doen aanvragen en zijn namens u als werkgever de contactpersoon voor bijvoorbeeld het UWV, bedrijfsartsen en advocaten.

Mediation / Conflictbemiddeling

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) samen met partijen werkt aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor een probleem/conflict.

Personeelsdiensten

Alle taken die gerelateerd zijn aan personeelszaken, hierbij kunnen wij adviserend of uitvoerend te werk gaan

Organisatie advies

In een snel veranderende wereld is een heldere toekomst visie een belangrijke succesfactor voor organisaties. Heikens Human Capital kan samen met u analyses uitvoeren om deze visie te ontwikkelen. Dat leidt tot een toekomstvisie met concrete doelstellingen en tot operationele plannen.

Soms is het noodzakelijk om organisatieprocessen opnieuw in te richten of een reorganisatie door te voeren. In dat geval kan Heikens Human Capital zorgdragen voor de analyse, de ontwikkeling en de implementatie van de plannen. Een heldere communicatie met alle betrokkenen is voor ons vanzelfsprekend en daarom is uitleggen van de procedure altijd de eerste stap. Zo is voor iedereen duidelijk wat zijn rol is en wat er gaat gebeuren. Elke opdracht is anders en met onze brede expertise op HR gebied leveren wij maatwerk. Onze aanpak is praktisch, helder en doelgericht en altijd met als uitgangspunt de opdrachtgever te ontzorgen.

Afhankelijk van uw behoefte hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol.

Klaar om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen?

Neem contact op voor een gratis beoordeling en consultatie.